1
2

Tešíme sa, že ste si vybrali letný tábor 🙂

Pred vyplnením prihlášky by sme Vás radi oboznámili s tým, že pri záujmovej činnosti vedieme deti v priateľskom a kreatívnom prostredí k prekonávaniu vlastných hraníc a získavaniu nových zážitkov, schopností, skúseností a vedieme ich pod dozorom k samostatnosti.
Veríme, že ste túto voľnočasovú aktivitu vybrali po starostlivom zvážení spolu s prihláseným dieťaťom.