Keramika pre dospelých

tvorba z hliny, glazovanie, výroba rôznych keramických dekorácií

Kategória: Umelecké
Veková kategória: dospelí
Cena
26€/5 vstupov
25€/5 vstupov (ak máte trvalý pobyt v Pezinku)
Prihlásiť sa