*vypĺňa sa len v prípade neplnoletého dieťaťa/žiaka