Mgr. Zuzana Majerníková

riaditeľka

Zuzka pracuje ako pedagóg už takmer 20 rokov.
Počas svojej praxe absolvovala doplnkové vzdelávania etickej výchovy, tvorivej dramatiky, jogy pre deti.

Absolvovala kurzy kreatívnej maľby, dramatoterapie a rôzne zážitkové programy .
V júni 2014 ukončila štúdium Arteterapie v rámci celoživotného vzdelávania na Masarykovej univerzite v Brne.

Svoje dlhoročné skúsenosti a nadobudnuté vedomosti počas vzdelávania využíva pri práci s deťmi, ako aj pri príprave a realizácii celoročných podujatí, rôznych projektov a detských táborov.

V CVČ vedie výtvarné krúžky a je lektorkou tvorivých dielní pre deti a dospelých.
Venuje sa aj práci s dobrovoľníkmi a realizuje rôzne projekty s mladými ľuďmi vo veku 16 – 25 rokov.

Pred 5 rokmi založila interaktívne divadielko pre deti Bambola, s ktorým vystupuje v materských školách, mestských podujatiach a divadelných festivaloch.