Mgr. Zuzana Majerníková

riaditeľka

Zuzka pracuje ako pedagóg už takmer 20 rokov.
Počas svojej praxe absolvovala doplnkové vzdelávania etickej výchovy, tvorivej dramatiky, jogy pre deti.

Absolvovala kurzy kreatívnej maľby, dramatoterapie a rôzne zážitkové programy .
V júni 2014 ukončila štúdium Arteterapie v rámci celoživotného vzdelávania na Masarykovej univerzite v Brne.

Svoje dlhoročné skúsenosti a nadobudnuté vedomosti počas vzdelávania využíva pri práci s deťmi, ako aj pri príprave a realizácii celoročných podujatí, rôznych projektov a detských táborov.

V CVČ vedie výtvarné krúžky a je lektorkou tvorivých dielní pre deti a dospelých.
Venuje sa aj práci s dobrovoľníkmi a realizuje rôzne projekty s mladými ľuďmi vo veku 16 – 25 rokov.

Pred 5 rokmi založila interaktívne divadielko pre deti Bambola, s ktorým vystupuje v materských školách, mestských podujatiach a divadelných festivaloch.

Mgr. art. Zuzana Bilská

vychovávateľka, lektorka krúžkov

Zuzka vedie v Centre voľného času predovšetkým filmový krúžok, venuje sa fundraisingu a kreatívne a produkčne zabezpečuje podujatia.

Od januára 2021 je predsedom občianskeho združenia PAKO – pezinská AKČNÁ KOPA, ktoré s CVČ spolupracuje na väčšine podujatí. 

Vyštudovala Divadelný manažment na Divadelnej fakulte VŠMU a aktuálne je študentkou Ateliéru scenáristiky na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU. 

V Centre voľného času trávila čas už ako dieťa na krúžkoch a akciách, neskôr viedla tanečnú skupinu, ako externá lektorka si vyskúšala rôzne krúžky a tábory, už počas strednej školy robila dobrovoľníčku na podujatiach.

Okrem toho si prešla niekoľkými divadlami a nezávislými divadelnými zoskupeniami, či eventovými agentúrami, v ktorých nadobudla skúsenosti, ktoré teraz využíva pri práci v Centre voľného času.

Denis Pátek

vychovávateľ, lektor krúžkov

Denis, náš dôležitý technik, vedie v Centre voľného času najmä počítačové krúžky, kde sa hravou, ale i odbornou formou snaží deťom čo najviac priblížiť svet IT.
Napomáhajú mu v tom pracovné skúsenosti ako správca počítačovej siete či servisný technik PC a samozrejme rôzne počítačové kurzy a školenia, ktoré má absolvované.
Vedie tiež šachový krúžok, kde sa každý naučí hrať šach.
Každoročne je spoluorganizátorom letných, jarných a jesenných táborov pre deti.
Zaujímavosťou sú „prespávačky“ v CVČ, kde spolu s ostatnými kolegyňami vytvárajú originálne programy a nočné hry.
Spolupodieľa sa na tvorbe interaktívnych akcií a programov, ktoré sú prepojené so Zámockým parkom a webovou stránkou.

Je aktívnym členom občianskeho združenia Pezinská akčná kopa.

Denis študoval na Pedagogickej a kultúrnej akadémii v Modre ako animátor voľného času. Pracoval ako vychovávateľ v školskom klube detí na Základnej škole. Vďaka tejto praxi, ktorú nadobudol počas praxe vychovávateľa, vie efektívne pracovať s deťmi školského veku.

Podujatia pre verejnosť sú taktiež súčasťou jeho práce, či už v rámci pezinského vinobrania, Dňa detí a iných akcií.

Na záver je dôležité spomenúť, že Denis sa stará o technické vybavenie Centra voľného času. Dbá o to, aby každý počítač a každý notebook správne fungoval.

Mgr. Anet Miháliková

vychovávateľka, lektorka krúžkov

Anet má nováčikovské obdobie v Centre úspešne zvládnuté, precízne a s rešpektom sa snaží pristupovať k práci s deťmi i kolegami.

V CVČ vedie športové krúžky ako: Gymnastika MŠ/ZŠ, Pohybovka, Atletika a rada naláka deti aj na Prírodovedný krúžok.
Je spoluorganizátorkou mnohých podujatí, či eventov a súťaží, realizovaných pod záštitou CVČ PK a tiež viacerých športových turnajov.
Podieľa sa tiež na organizovaní „Centráckej čajovne“, v ktorej si okrem čaju môžete vychutnať prednášky a diskusie k interesantným témam.

Vyštudované má učiteľsvo TV-BI na FF UMB v Banskej Bystrici pre 2. stupeň ZŠ a SŠ.
Športu sa venuje od malička.
Niekoľko rokov aktívne hráva volejbalovú ligu, jazdí horskú cyklistiku, nezanedbáva ani beh, in-line korčule, lyžovanie a v neposlednom rade plávanie.
Osobitý vzťah k športu bol pre ňu dôležitým impulzom na „štart“ trénovania detí a nie len seba. „Tréning nie je len teória, dril, makačka a výkon. Učíme sa v ňom porozumeniu, disciplíne, spolupráci a taktike či FAIR PLAY.“ Anet má bohaté skúsenosti s inštruktážou plávania a lyžovania a trénovaním korčuľovania a volejbalu.
Takisto prebrázdila mnoho táborov na Slovensku ako animátorka a vedúca.

Dôležité je, že má pozitívny vzťah k deťom a prácu s nimi vie poriadne chytiť za opraty.

Mgr. Sandra Pindiaková

vychovávateľka, lektorka krúžkov

Sandra vedie v CVČ krúžky anglického jazyka od 4-12 rokov a Výtvarníčky od 4-7 rokov.

Je absolventom Univerzity Svätého Cyrila a Metoda, Fakulta masmediálnej komunikácie.
Po ukončení štúdia odišla do Ameriky na 3 roky. Táto skúsenosť jej pomohla zlepšiť anglický jazyk na profesionálnu úroveň. V lete 2019 absolvovala kurz anglického jazyka Modul 1: Jolly Phonics Basic I. v Jolly Phonics Center Pezinok.

Sandra má skúsenosti s organizovaním letných táborov pre mládež i detských akcií.
Počas detstva sa venovala kresleniu, a mnoho jej výtvarných tvorieb získalo ocenenia vo výtvarných súťažiach. Tieto skúsenosti rada posúva ďalej deťom na krúžku Výtvarníček.

Okrem toho má v CVČ na starosti aj  “Centrácku čajovňu”,  kde raz mesačne spoluorganizuje rôzne prednášky a prezentácie. 

Sociálne siete – tam je ako ryba vo vode. Propagácia centra fičí veľmi populárne na Facebooku, Instagrame, či TikToku.

Mesačne píše články do časopisu Pezinčan a nonstop komunikuje s Mestom Pezinok ohľadom propagácie akcií, krúžkov, zverejňovania plagátov a mediálnej propagácie.

Momentálne študuje popri práci Doplňujúce pedagogické štúdium na FF UCM.

Petra Dobšovičová DiS.art.

vychovávateľka, lektorka krúžkov

Peťa vedie v Centre divadelné i tanečné krúžky.

Ako dieťa navštevovala Základnú umeleckú školu s literárno-dramatickým zameraním.
Následne týmto smerom pokračovala štúdiom hudobno- dramatického odboru na konzervatóriu.

Pôsobila ako učiteľka ZUŠ. Spolupracovala so zájazdovým divadlom v projekte „Literatúra na doskách“, hrala predstavenia pre deti v MŠ a rozprávky v organizácii Dobšinského svet.

Nadobudnuté skúsenosti a vedomosti bohate využíva v práci s deťmi v Centre voľného času.

Bc. Dominika Trubačová

administratívno-hospodársky pracovník

Naša hospodárka Dominika sa stará o to aby každá prihláška bola zaevidovaná, každé dieťa, ktoré k nám chce chodiť na záujmovú činnosť, u nás malo svoje miesto a aby žiaden e-mail nezostal visieť len tak na háku.

Trpezlivo odpisuje rodičom a snaží sa vyriešiť každý problém s umiestnením dieťaťa alebo s poplatkom. Má na starosti platby za krúžky, tábory, či iné programy pre deti a ostatné ekonomické záležitosti.

Študovala na pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a nadobudnuté vedomosti zúročuje v Centre voľného času.

Ak máte nejaké otázky ohľadom prihlasovania a poplatkov môžete sa obrátiť na našu Dominiku.
Veľmi rada Vám odpovie na Vaše otázky.

Jana Valaštiaková

čistota CVČ + lektorka

Janka je v našom CVČ krátko, o to s väčším nasadením sa púšťa do jeho zveľaďovania a inovatívnymi nápadmi zlepšuje a spríjemňuje jeho chod.

Stará sa predovšetkým o čistotu a poriadok. Tiež sa stará o čistotu už historickej budovy a okolia, aby sme sa tu všetci príjemne cítili.

Keďže je vyučená v odbore keramička v Slovenskej ľudovej keramike Modra, vedie keramický krúžok pre ZŠ a MŠ, kde s radosťou a nadšením s deťmi rozvíja osobitnú kreativitu a učí ich láske k hline a tvorbe s ňou.
Spolupracuje na príprave výstav, podujatí, či súťaží.
Svoje estetické vnímanie využíva v pracovnom procese.

Venuje sa renovácii nábytku a recyklácii starých vecí, ktorým dá novší „šat“ a ďalšie využitie.