O NÁS

Mgr. Zuzana Majerníková

riaditeľka

Zuzka pracuje ako pedagóg už takmer 20 rokov.
Počas svojej praxe absolvovala doplnkové vzdelávania etickej výchovy, tvorivej dramatiky, jogy pre deti.

Absolvovala kurzy kreatívnej maľby, dramatoterapie a rôzne zážitkové programy .
V júni 2014 ukončila štúdium Arteterapie v rámci celoživotného vzdelávania na Masarykovej univerzite v Brne.

Svoje dlhoročné skúsenosti a nadobudnuté vedomosti počas vzdelávania využíva pri práci s deťmi, ako aj pri príprave a realizácii celoročných podujatí, rôznych projektov a detských táborov.

V CVČ vedie výtvarné krúžky a je lektorkou tvorivých dielní pre deti a dospelých.
Venuje sa aj práci s dobrovoľníkmi a realizuje rôzne projekty s mladými ľuďmi vo veku 16 – 25 rokov.

Pred 5 rokmi založila interaktívne divadielko pre deti Bambola, s ktorým vystupuje v materských školách, mestských podujatiach a divadelných festivaloch.