Oznamy


Krúžky začínajú od 18.09.2023 formou úvodných stretnutí.

     V týždni 18. – 22. 09. 2023 budú prvé informačné stretnutia ku krúžkom.

Presné termíny stretnutí vám zašleme po obsadení kapacity krúžku emailom.


Rozvrh krúžkov

Naše sociálne siete

Aktuálne:

 Milí rodičia činnosť CVČ Pezinok viete podporiť aj cez vzdelávacie poukazy. Poukazmi sa bohužiaľ nedá hradiť krúžková činnosť.

Vydaj sa s nami na cestu vínnej mušky, ktorá počas svojho letu spoznáva jednotlivé vinohradnícke činnosti, rieši úlohy s vinohradníckou tematikou, tvorí a lieta vo svete plnom fantázie.✨

eugenove pesničky pre veselé detičky

Viac v našich podujatiach