Angličtina od nulôčky

výučba angličtiny od základov hravou formou pre začiatočníkov

Kategória: Jazykové
Veková kategória: 4-6 rokov
Prihlásiť sa
Cena
40€/polrok
36€/polrok (ak dieťa
a jeho zákonný zástupca majú trvalý pobyt v Pezinku)

Angličtina od nulôčky – MŠ Záhradná

výučba angličtiny od základov hravou formou pre začiatočníkov

Kategória: Jazykové
Veková kategória: 4-6 rokov
Prihlásiť sa
Cena
40€/polrok
36€/polrok (ak dieťa
a jeho zákonný zástupca majú trvalý pobyt v Pezinku)

Divadelníček

nácvik divadielka, dramatické hry, rozvoj slovnej zásoby a rečových schopností

Kategória: Umelecké
Veková kategória: od 5 rokov
Prihlásiť sa
Cena
40€/polrok
36€/polrok (ak dieťa
a jeho zákonný zástupca majú trvalý pobyt v Pezinku)

Folklórníček

riekanky, tančeky, hry na ľudovú nôtu, príprava predstavení

Kategória: Pohybové
Veková kategória: od 5 rokov
Prihlásiť sa
Cena
40€/polrok
36€/polrok (ak dieťa
a jeho zákonný zástupca majú trvalý pobyt v Pezinku)

Gymnastika

rozvíjanie pohyblivosti, obratnosti a koordinácie

Kategória: Pohybové
Veková kategória: od 4 rokov
Prihlásiť sa
Cena
40€/polrok
36€/polrok (ak dieťa
a jeho zákonný zástupca majú trvalý pobyt v Pezinku)

Joga pre deti s Luckou

hravá joga, imitácia zvieratiek, predmetov a vecí z každodenného života

Kategória: Pohybové
Veková kategória: 4-6 rokov
Prihlásiť sa
Cena
40€/polrok
36€/polrok (ak dieťa
a jeho zákonný zástupca majú trvalý pobyt v Pezinku)

Keramikárik v MŠ Pekniková

modelovanie z hliny i modelovacích hmôt, výpal

Kategória: Umelecké
Veková kategória: 4-6 rokov
Prihlásiť sa
Cena
40€/polrok
36€/polrok (ak dieťa
a jeho zákonný zástupca majú trvalý pobyt v Pezinku)

Maláčik

tanečno-pohybový krúžok pre najmenšie deti

Kategória: Pohybové
Veková kategória: 3-4 rokov
Prihlásiť sa
Cena
40€/polrok
36€/polrok (ak dieťa
a jeho zákonný zástupca majú trvalý pobyt v Pezinku)

Pohybovka

pohybové a športové hry, základy gymnastiky

Kategória: Pohybové
Veková kategória: od 4 rokov
Prihlásiť sa
Cena
40€/polrok
36€/polrok (ak dieťa
a jeho zákonný zástupca majú trvalý pobyt v Pezinku)

Tanculienka 2
štvrtok 17:00-18:00

základné tanečné kroky, rytmus, tanečné hry, príprava predstavení

Kategória: Pohybové
Veková kategória: od 4 rokov
Prihlásiť sa
Cena
40€/polrok
36€/polrok (ak dieťa
a jeho zákonný zástupca majú trvalý pobyt v Pezinku)

Výtvarníček

kreslenie, maľovanie, modelovanie, netradičné tvorivé techniky

Kategória: Umelecké
Veková kategória: 4-5 rokov
Prihlásiť sa
Cena
40€/polrok
36€/polrok (ak dieťa
a jeho zákonný zástupca majú trvalý pobyt v Pezinku)

Výtvarník

maľba, kresba, experimenty, grafomotorické cvičenia, koláž, frotáž, asambláž a rôzne vyrábanie

Kategória: Umelecké
Veková kategória: 6 – 7 rokov
Prihlásiť sa
Cena
40€/polrok
36€/polrok (ak dieťa
a jeho zákonný zástupca majú trvalý pobyt v Pezinku)