Angličtina hrou

Základy angličtiny hravou formou, budovanie pozitívneho vzťahu k angličtine cez hry a zábavné aktivity, základná slovná zásoba a jednoduché frázy, ktoré sa deti učia používať im najprirodzenejším spôsobom – hrou.

Kategória: Jazykový
Veková kategória: od 5 – 6 rokov
Cena: 42€ / polrok
(14 hodín / polrok)
(12€ / mesiac, 3€ / hodina)
Prihlásiť sa

Divadelný krúžok

Dramatické hry, slovná zásoba, artikulácia, práca s bábkou.

Kategória: Umelecký
Veková kategória: od 5 – 6 rokov
Cena: 42€ / polrok
(14 hodín / polrok)
(12€ / mesiac, 3€ / hodina)
Prihlásiť sa

Folklórny krúžok

Rozvoj pohybových schopností, tanečné motívy, ľudové tradície.

Kategória: Tanečný
Veková kategória: 5 – 6 rokov
Cena: 42€ / polrok
(14 hodín / polrok)
(12€ / mesiac, 3€ / hodina)
Prihlásiť sa

Gymnastika 1. skupina

Gymnastické cvičenia.

Kategória: Športový
Veková kategória: 5 – 6 rokov
Cena: 42€ / polrok
(14 hodín / polrok)
(12€ / mesiac, 3€ / hodina)
Prihlásiť sa

Joga

Jogové cvičenia pre najmenších.

Kategória: Pohybový
Veková kategória: 5 – 6 rokov
Cena: 42€ / polrok
(14 hodín / polrok)
(12€ / mesiac, 3€ / hodina)
Prihlásiť sa

Hernička – príprava na krúžky

Príprava na krúžky.

Kategória: Pohybový, športový, umelecký
Veková kategória: 3 – 4 rokov
Cena: 42€ / polrok
(14 hodín / polrok)
(12€ / mesiac, 3€ / hodina)
Prihlásiť sa

Keramický ateliér

Krúžok je pre všetkých mladých tvorivcov, ktorí si chcú vyskúšať tvorbu z keramickej hliny a po výpale aj glazovanie svojich výrobkov keramickými glazúrami.
Keramická hlina je bezpochyby úžasný materiál a práca s ňou je relaxačná zároveň. Práca s hlinou rozvíja tvorivosť, fantáziu a estetické cítenie, uvoľňuje napätie, stres a uspokojuje potrebu zmysluplnej činnosti.

Kategória: Umelecký
Veková kategória: 5 – 6 rokov
Cena: 42€ / polrok
(14 hodín / polrok)
(12€ / mesiac, 3€ / hodina)
Prihlásiť sa

Tanečný krúžok

Zdokonaľovanie motoriky a pohybových schopností, práca s rytmom, tanečné hry a príprava jednoduchých choreografii, základy rôznych tanečných štýlov a techník, príprava choreografii na vystúpenia, prezentácia na rôznych podujatiach.

Kategória: Pohybový
Veková kategória: 5 – 6 rokov
Cena: 42€ / polrok
(14 hodín / polrok)
(12€ / mesiac, 3€ / hodina)
Prihlásiť sa

Tvorivý ateliér

Rozvoj jemnej motoriky, estetického cítenia a tvorivosti.

Kategória: Umelecký
Veková kategória: 5 – 6 rokov
Cena: 42€ / polrok
(14 hodín / polrok)
(12€ / mesiac, 3€ / hodina)
Prihlásiť sa