Angličtina od nulôčky

výučba angličtiny od základov hravou formou pre začiatočníkov

Kategória: Jazykové
Prihlásiť sa
Cena
40€/polrok
36€/polrok (ak dieťa
a jeho zákonný zástupca majú trvalý pobyt v Pezinku)

Divadelníček

nácvik divadielka, dramatické hry, rozvoj slovnej zásoby a rečových schopností

Kategória: Umelecké
Prihlásiť sa
Cena
40€/polrok
36€/polrok (ak dieťa
a jeho zákonný zástupca majú trvalý pobyt v Pezinku)

Folklorníček

riekanky, tančeky, hry na ľudovú nôtu, príprava predstavení

Kategória: Pohybové
Prihlásiť sa
Cena
40€/polrok
36€/polrok (ak dieťa
a jeho zákonný zástupca majú trvalý pobyt v Pezinku)

Gymnastika

rozvíjanie pohyblivosti, obratnosti a koordinácie

Kategória: Pohybové
Prihlásiť sa
Cena
40€/polrok
36€/polrok (ak dieťa
a jeho zákonný zástupca majú trvalý pobyt v Pezinku)

Joga pre deti s Luckou

hravá joga, imitácia zvieratiek, predmetov a vecí z každodenného života

Kategória: Pohybové
Prihlásiť sa
Cena
40€/polrok
36€/polrok (ak dieťa
a jeho zákonný zástupca majú trvalý pobyt v Pezinku)

Pohybovka

pohybové a športové hry, základy gymnastiky

Kategória: Pohybové
Prihlásiť sa
Cena
40€/polrok
36€/polrok (ak dieťa
a jeho zákonný zástupca majú trvalý pobyt v Pezinku)

Šikovníček

maľba, kresba, experimenty, grafomotorické cvičenia, koláž, frotáž, asambláž a rôzne vyrábanie

Kategória: Umelecké
Prihlásiť sa
Cena
40€/polrok
36€/polrok (ak dieťa
a jeho zákonný zástupca majú trvalý pobyt v Pezinku)

Tanculienka

základné tanečné kroky, rytmus, tanečné hry, príprava predstavení

Kategória: Pohybové
Prihlásiť sa
Cena
40€/polrok
36€/polrok (ak dieťa
a jeho zákonný zástupca majú trvalý pobyt v Pezinku)

Výtvarníček

kreslenie, maľovanie, modelovanie, netradičné tvorivé techniky

Kategória: Umelecké
Prihlásiť sa
Cena
40€/polrok
36€/polrok (ak dieťa
a jeho zákonný zástupca majú trvalý pobyt v Pezinku)