Angličtina hrou

Základy angličtiny hravou formou, budovanie pozitívneho vzťahu k angličtine cez hry a zábavné aktivity, základná slovná zásoba a jednoduché frázy, ktoré sa deti učia používať im najprirodzenejším spôsobom – hrou.

Kategória: Jazykový
Veková kategória: od 4 -6 rokov
Cena: 54 € / 1. školský polrok 2023/2024
Prihlásenie

Divadelníček

Dramatické hry, slovná zásoba, artikulácia, práca s bábkou.

Kategória: Umelecký
Veková kategória: od 4 – 6 rokov
Cena: 54 € / 1. školský polrok 2023/2024
Prihlásenie

Folklórníček

Rozvoj pohybových schopností, tanečné motívy, ľudové tradície.

Kategória: Tanečný
Veková kategória: 4 – 6 rokov
Cena: 54 € / 1. školský polrok 2023/2024
Naplnená Kapacita

Gymnastika MŠ

Rozvíjanie pohyblivosti, obratnosti a koordinácie. Veľká variácia pohybových hier. Základná, športová i rytmická gymnastika.

Kategória: Športový
Veková kategória: 5 – 6 rokov
Cena: 54 € / 1. školský polrok 2023/2024
Prihlásenie

Atletika MŠ

Pohybová prírpava, koordinácia v rámci atletických disciplín, športové hry.

Kategória: Pohybový
Veková kategória: 5 – 6 rokov
Cena: 54 € / 1. školský polrok 2023/2024
Prihlásiť sa

Keramikárik

Krúžok je pre všetkých mladých tvorivcov, ktorí si chcú vyskúšať tvorbu z keramickej hliny a po výpale aj glazovanie svojich výrobkov keramickými glazúrami.
Keramická hlina je bezpochyby úžasný materiál a práca s ňou je relaxačná zároveň. Práca s hlinou rozvíja tvorivosť, fantáziu a estetické cítenie, uvoľňuje napätie, stres a uspokojuje potrebu zmysluplnej činnosti.

Kategória: Umelecký
Veková kategória: 4 – 6 rokov
Cena: 54 € / 1. školský polrok 2023/2024
Kapacita Naplnená

Pohybovo-rytmický

Pohybovo rytmické cvičenia s prvkami tanca pre tých najmenších.

Kategória: Pohybový
Veková kategória: 3 – 4 roky
Cena: 54 € / 1. školský polrok 2023/2024
Kapacita Naplnená

Tanečníček

Pohybovo – tanečný krúžok zameraný na zdokonaľovanie motoriky a pohybových schopností, práca s rytmom, tanečné hry a príprava jednoduchých choreografii, základy rôznych tanečných štýlov a techník, príprava choreografii na vystúpenia, prezentácia na rôznych podujatiach.

Kategória: Pohybový
Veková kategória: 4 – 6 rokov
Cena: 54 € / 1. školský polrok 2023/2024
Kapacita Naplnená

Výtvarníček

Rozvoj jemnej motoriky, estetického cítenia a tvorivosti.

Kategória: Umelecký
Veková kategória: 4 – 6 rokov
Cena: 54 € / 1. školský polrok 2023/2024
Prihlásenie