Občianske združenie pezinská AKČNÁ KOPA je zoskupenie aktívnych mladých ľudí z Pezinka a okolia, ktorým záleží na ich meste, regióne, jeho obyvateľoch a možnostiach kultúrneho vyžitia a aktívneho trávenia voľného času. Združenie sa vyvinulo z komunity okolo Centra voľného času, ktoré pôsobí v meste Pezinok predovšetkým pre deti. No tie časom odrástli na aktívnu mládež a dospelých, ktorým život v meste a komunite nie je ľahostajný. Od roku 2007 prináša množstvo vzdelávacích a kultúrnych podujatí, často práve v spolupráci s Centrom voľného času, Pezinským kultúrnym centrom, či Mestom Pezinok. V posledných rokoch je to predovšetkým každoročný festival tradičnej kultúry a remesiel Festival slovanských tradícií, pravidelná komunitná Čajovňa plná diskusií, či prezentácií na rôzne témy, Detské divadelné soboty, či Festival pouličného divadla. Členovia združenia tiež prispievajú a dobrovoľnícky sa zúčastňujú na podujatiach a aktivitách CVČ, pracujú s miestnou mládežou napríklad v rámci filmového klubu a vytvárajú komunitu nie len kultúru konzumujúcu, ale aj tvoriacu.

Občianske združenie pAKO, pezinská AKČNÁ KOPA,
Mladoboleslavská 3, 90201 Pezinok
IČO: 42355567
DIČ: 2024036674
IBAN: SK55 5600 0000 0066 3441 1001
kontakt: akcnakopa@gmail.com

Milí priatelia a podporovatelia pezinskej AKČNEJ KOPY a Centra voľného času Pezinok, bez Vašej podpory by sme nemohli tvoriť a vzdelávať. V poslednom roku sme Vám priniesli napriek náročnej situácii množstvo podujatí, aktivít a robili sme všetko preto, aby ste aj v čase, keď je kultúra a vzdelanie odsunuté do úzadia, mohli plnohodnotne tráviť svoj voľný čas.
Spolu so zvyškom sveta sme sa presunuli do online priestoru a prírody a pripravili nový koncept zábavno-vzdelávacích aktivít pre deti (Poklad jesenných škriatkov, Uspávanie chrobáčikov, Tajný karneval strašidiel,…), Čajovňu (aj) pod holým nebom, Predvianočnú punčiádu a neustále pracujeme na ďalších nápadoch a hľadáme cesty ako Vám ich distribuovať, aj keď naše osobné stretávanie je momentálne obmedzené.
Nápadov máme neúrekom, no bez Vašej podpory, by nám boli na nič. Ďakujeme Vám veľmi pekne za účasť na našich aktivitách a Váš pozitívny feedback, ktorý nás napĺňa energiou aj naďalej tvoriť.
Budeme radi, ak sa rozhodnete nás v našich aktivitách podporiť tentokrát aj vašimi príspevkami vo forme 2% z daní.

AKO NA TO?
1) Ak podávate daňové priznanie sami v novej (predĺženej) lehote len vypíšete údaje do daňového priznania.
2) Ak vám zamestnávateľ vyhotovil „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“ tak vyplníte nasledujúci dokument „Vyhlásenie“ a zašlete oba dokumenty (Potvrdenie + Vyhlásenie)
na váš príslušný daňový úrad. Všetky potrebné potvrdenia vám určite s radosťou pripraví aj účtovníčka v spoločnosti, kde pracujete.

DO KEDY MÁTE ČAS?
Ak ste zamestnanec, potvrdenie je potrebné vypýtať do 14.02.2021 a následne dokumenty odoslať do 30.04.2021. Ak ste SZČO, dokumenty je potrebné poslať do 31.03.2021.

Ďakujeme Vám za Vašu podporu a pevne veríme, že sa už čoskoro aj osobne vidíme na ďalších podujatiach, ktoré nám pomôžete vytvoriť tentokrát aj Vy, Vašimi 2% z dane.
Ďakujeme a tešíme sa na Vás!

Naše údaje:
Občianske združenie
pAKO – pezinská AKČNÁ KOPA
Mladoboleslavská 3, 90201 Pezinok
IČO: 42355567