CENTRUM VOĽNÉHO ČASU PEZINOK

Zamestnanci

Mgr. Zuzana Majerníková - riaditeľka 

Ako pedagóg pracuje už takmer 20 rokov. Počas svojej praxe absolvovala doplnkové vzdelávavania etickej výchovy, tvorivej dramatiky, jogy pre deti. Absolvovala kurzy kreatívnej maľby, dramatoterapie a rôzne zážitkové programy . V júni 2014 ukončila štúdium Arteterapie v rámci celoživotného vzdelávania na Masarykovej univerzite v Brne. Svoje dlhoročné skúsenosti a nadobudnuté vedomosti počas vzdelávania využíva pri práci z deťmi,ako aj pri príprave a realizicácii celoročných podujatí, rôznych projektov  a  detských táborov.
V CVČ vedie divadelné a výtvarné krúžky a je lektorkou tvorivých dielní pre deti a dospelých. Venuje sa aj práci s dobrovoľníkmi a realizuje rôzne projekty s mladými ľuďmi vo veku 16 - 25 rokov. Pred 5 rokmi založila interaktívne divadielko pre deti Bambola, s ktorým vystupuje v materských školách, mestských podujatiach a divadelných festivaloch. 

Bc. Dominika Trubačová

Ekonómka, hospodárka, účtovníčka, administrátorka - všetko čo potrebujeme, aby sme mohli dobre fungovať - tohto času na MD :)
 

A EŠTE NAŠI EXTERNISTI A DOBROVOĽNÍCI:
Lukáš Demovič
- učí chlapcov ako "vymodelovať z dreva model lietadla" 
Peter Imrich - vedie klubovnu s názvom "pokémonová liga"