Záplava endorfínov

Vzdelávací program zahŕňa rôzne športové aktivity v priestoroch telocvične CVČ. Deti sa snažíme zábavnou formou naučiť, prečo je pohyb prospešný pre náš organizmus. Motivujeme ich k dlhodobému pohybovému návyku. Vedieme ich k disciplíne, spolupráci a prevedeniu v duchu FAIR-PLAY.

Všetci vrátane pedagogického dozoru budete odchádzať nabudení a pripravený užiť si konkrétny deň s úsmevom na tvári.

Zameranie: pohybový aparát, povzbudenie mysle
Veková kategória: všetky ročníky MŠ, ZŠ aj SŠ
Trvanie: 90 minút
Termín: Streda 10:00 – 11:30;
Piatok 10:00 – 11:30; 13:00 – 14:30 (prípadne po mailovej/telefonickej dohode)
Rezervovať

Tajomstvo alchymistov

Na ceste do minulosti nazrieme za závoj tajomných alchymistických komnát, kde tie najkreatívnejšie a najzvedavejšie mozgy pátrali po tajomstvách tohto sveta. Zapojíme všetky zmysly, a po vzore dávnych alchymistov budeme experimentovať a testovať aj na sebe, sami seba a naše schopnosti.

Zameranie: zmysly, história, chémia,…
Veková kategória: od 4 do 14 rokov
Trvanie: 60 minút (možnosť pretiahnúť aj na dlhšie))
Termín: Streda 9:00 – 16:00 (prípadne po mailovej/telefonickej dohode)

Rezervovať

Dráma slovenskej literatúry

Využitím metód dramatickej výchovy sme zostavili vzdelávací program, ktorého účelom je študentov oboznámiť s dielami povinnej stredoškolskej literatúry a podnietiť v nich záujem o čítanie. Tvorivá činnosť vychádza z diel povinnej stredoškolskej literatúry, v ktorej študenti majú možnosť priameho zapojenia interaktívnej činnosti, a tak môžu čerpať nové podnety tvorivého myslenia i rozvoja na základe rozboru diel, pochopenia dramatických postáv, ich základnej charakteristiky a vyjadrenia konania v deji, ktorý čerpá z pestrého diapazónu emócií. Umelecká činnosť prepája myslenie, pohyb, hudobné a výtvarné cítenie, čo nám dáva dokonalú predstavu o živom vnímaní dramatického diela.

Zameranie: tvorivé myslenie, motivácia k čítaniu
Veková kategória: 3. a 4. ročník Stredných škôl
Trvanie: 120 minút
Termín: Pondelok 9:30 – 11:30;
Piatok 9:30 – 11:30
Rezervovať

Vtáčik na konári

Zaujímavý a profesionálny postup pri maľovaní a tvorbe obrazu. Deti si budú môcť vyskúšať maľbu na maliarskych stojanoch. Výsledkom bude obrázok s vyobrazením vtáčika sediaceho na konáriku. Zvyšné detaily budú domaľované podľa aktuálneho ročného obdobia.

Zameranie: výtvarná výchova, vytvorenie vlastnej maľby, podporenie estetického cítenia
Veková kategória: 1. až 5 ročník Základných škôl
Trvanie: 60 minút
Termín: Pondelok 10:00 – 11:00; 14:00 – 15:00 (prípadne po mailovej/telefonickej dohode)
Rezervovať