nepovinné
V spolupráci so Zámkom Šimák organizujeme nočnú hru - ,,Strašidelná noc na zámku", ku ktorej vstup má Vaše dieťa v rámci prázdninovej klubovne zadarmo. Bude to prebiehať s pedagogickým dozorom. Prosím prihláste sa na nočnú hru len v prípade, že určite sa na ňu dostavíte. Ďakujeme