Uspávanie chrobáčikov 2022


22.10.2022 o 17:00

Uspávanie chrobáčikov počas spoločnej akcie Magický lampášik v spolupráci s Pezinským kultúrnym centrom. V Dome kultúry Pezinok

– 14:30 – Výroba lampášikov

– 16:00 Divadlo Agapé – kapitán Kotvička

– 17:00 Uspávanie chrobáčikov, CVČ Pezinok

Centrum voľného času Pezinok, Zámocký park, Pezinok