Eko boom

O programe: Chce to nápad ako na odpad! Neviete, čo s odpadom? Ponúkame vám riešenie. Spolu uhádneme hádanku, niečo sa naučíme, ale hlavne zahráme. A spolu nájdeme ekonápad.
Cena: dohodou
Kedy: po telefonickej objednávke 0948 222117 alebo 033/6901 991

Voda je život

O programe: Voda pre život – je interaktívny, zábavno-vzdelávací program, ktorý je zameraný na získavanie vedomostí z oblasti ochrany vody. Deti nadobudnú vedomosti o kolebehu vody v prírode, jej nevyhnutnosti pre život a precvičia si ich v súťažných aktivitách.
Cena: dohodou
Kedy: po telefonickej objednávke 0948 222117 alebo 033/6901 991

Divadielko

O programe: divadelné vystúpenia na témy Permoník alebo O škaredom káčatku.
Cena: dohodou
Kedy: po telefonickej objednávke 0948 222117 alebo 033/6901 991

Bludisko

Pozývame Vás na zábavno-vedomostnú súťaž pre prvý stupeň základných škôl. Súťaž Bludisko je zostavená hravou formou, kde si budú môcť porovnať svoje sily a vedomosti deti z 3.a 4. ročníkov ZŠ.
Cena: dohodou
Kedy: po telefonickej objednávke 0948 222117 alebo 033/6901 991

Program ,,TVORÍME MESTO“

O programe: zábavno-vzdelávací program – deti sa nielen zabavia, ale aj všeličo naučia o svojom okresnom meste a jeho okolí
Počas programu si preveria schopnosi a zručnosti : Vedomostné – z dejepisu a zemepisu, Komunikačné – vedieť sa navzájom počúvať a dohodnúť
Veková kategória: 1. stupeň ZŠ
Cena: dohodou
Kedy: po telefonickej objednávke 0948 222117 alebo 033/6901 991

Program ,,JE ZMYSEL NEZMYSEL?“

Pozývame učiteľky a vychovávateľky so svojimi žiakmi  z I. stupňa ZŠ do Centra voľného času na program ,,Je zmysel nezmysel?“ Pre deti je pripravená dobrodružná cesta poznávania ľudského tela a jeho piatich zmyslov. Budú ovoniavaním pomenovávať pachy a vône, ochutnávaním  rozlišovať chute,  počúvaním identifikovať.To všetko s jednoduchým výkladom, názornými ukážkami, zábavnou formou. Program je pre cca 24 detí, s časom trvania 60 min.
Cena: dohodou
Kedy: po telefonickej objednávke 0948 222117 alebo 033/6901 991

Zdravá výživa

O programe: Zdravá výživa – je interaktívny, zábavno-vzdelávací program, zameraný na získavanie vedomostí z oblasti stravovania, ktoré si deti zároveň precvičia v súťažných aktivitách.
Cena: dohodou
Kedy: po telefonickej objednávke 0948 222117 alebo 033/6901 991

Zámorské objavy

O programe: Program je zameraný na získavanie vedomostí z oblasti dejepisu a zemepisu. Deti sa v tímových aktivitách a  súťažných hrách dozvedia o najvýznamnejších objavných cestách a o tom, ako to všetko prispelo k pokroku ľudstva. Nadobudnuté vedomosti si precvičia v záverečnom kvíze, víťazi získajú symbolické ceny.
Čas trvania: 1,5 hod.

Športparáda

Chceli by sme jeden deň v roku  odtrhnúť deti od obrazoviek – televízie a počítača. Pripravili sme preto pre ne popoludnie plné hier, zábavy a tvorenia.
Pre deti sú pripravené zábavné súťaže, pri ktorých sa výborne pobavia a preveria si, ako vedia tímovo spolupracovať.
Cena: dohodou
Kedy: po telefonickej objednávke 0948 222117 alebo 033/6901 991

Keramika

O programe: Základy práce s hlinou, modelovanie a glazovanie výrobkov.
Cena: dohodou
Kedy: po telefonickej objednávke 0948 222117 alebo 033/6901 991

Papierovanie

O programe: Základy kašírovania, výroba recyklovaného papiera, origami a iné techniky z papiera.
Cena: dohodou
Kedy: po telefonickej objednávke 0948 222117 alebo 033/6901 991

Práca s fimom

Kreatívne tvorenie s fimo hmotou.
Cena: dohodou Kedy: po telefonickej objednávke 0948 222117 alebo 033/6901 991

Práca s prírodným materiálom

O programe: Ukážeme vám, že stačí prísť do prírody nazbierať materiál, čo nájdeme okolo seba a vyrobíme si pekné dekorácie.
Cena: dohodou
Kedy: po telefonickej objednávke 0948 222117 alebo 033/6901 991

Tématické tvorivé dielne

O programe: Tvorivé dielne na rôzne témy (jesenné, vianočné, veľkonočné) a iné.
Cena: dohodou
Kedy: po telefonickej objednávke 0948 222117 alebo 033/6901 991