Počas korona vírusu sme aj naďalej vykonávali krúžkovú činnosť.
Tu je ukážka, ako sa deťom darilo a čo všetko dokázali.