Obrázok na online prihláške 2020/2021
Keramický ateliér – ZŠ