Obrázok na online prihláške 2020/2021
Keramika s dospelými