Milí centráci,

Na základe dnešného stretnutia Združenia miest a obcí SR obnovujeme oddnes krúžkovú činnosť prezenčne.

Tím CVČ