Vzhľadom na to, že sme prešli do bordovej fázy podľa covid semafóru,
krúžky budú prebiehať v menších skupinách, t.j. 5 detí + lektor.

Prosíme Vás aby ste nenosili do CVČ deti s príznakmi aj iných ochorení.

Z rozhodnutia p. riaditeľky je zákaz vstupovať do budovy. Lektori si budú deti preberať pred vstupom do budovy.

Ďakujeme za pochopenie.

Tím CVČ