Milí rodičia,
vzdelávacie poukazy sa dajú použiť taktiež u nás a to na skvalitnenie chodu krúžkov a nákup nových pomôcok pre deti.
Neslúžia však na úhradu poplatku za krúžok.
Ďakujeme.
Váš tím CVČ 😎 💪