CENTRUM VOĽNÉHO ČASU PEZINOK

Zámorské objavy

O programe: Program je zameraný na získavanie vedomostí z oblasti dejepisu a zemepisu. Deti sa v tímových aktivitách a  súťažných hrách dozvedia o najvýznamnejších objavných cestách a o tom, ako to všetko prispelo k pokroku ľudstva. Nadobudnuté vedomosti si precvičia v záverečnom kvíze, víťazi získajú symbolické ceny.
Čas trvania: 1,5 hod.