CENTRUM VOĽNÉHO ČASU PEZINOK

Zamestnanci

Mgr. Zuzana Majerníková - riaditeľka 

Ako pedagóg pracuje už takmer 20 rokov. Počas svojej praxe absolvovala doplnkové vzdelávavania etickej výchovy, tvorivej dramatiky, jogy pre deti. Absolvovala kurzy kreatívnej maľby, dramatoterapie a rôzne zážitkové programy . V júni 2014 ukončila štúdium Arteterapie v rámci celoživotného vzdelávania na Masarykovej univerzite v Brne. Svoje dlhoročné skúsenosti a nadobudnuté vedomosti počas vzdelávania využíva pri práci z deťmi,ako aj pri príprave a realizicácii celoročných podujatí, rôznych projektov  a  detských táborov.
V CVČ vedie divadelné a výtvarné krúžky a je lektorkou tvorivých dielní pre deti a dospelých. Venuje sa aj práci s dobrovoľníkmi a realizuje rôzne projekty s mladými ľuďmi vo veku 16 - 25 rokov. Pred 5 rokmi založila interaktívne divadielko pre deti Bambola, s ktorým vystupuje v materských školách, mestských podujatiach a divadelných festivaloch. 

Barbara Bizmayerová - vychovávateľka (60 kreditov)
V Centre vedie umelecké krúžky ako sú keramický, umelecký ateliér a pracuje s deťmi z HESTIE. Je organizátorkou podujatí a táborov.

Ing. Zdenka Onuferová - zástupkyňa riaditeľky (60 kreditov)
V Centre pracuje už 10 rokov, počas svojej praxe absolvovala školenia životných zručností a dramatickej výchovy, kurzy Montessori pre deti predškolského veku. Viedla tanečné krúžky, organizovala tanečné prehliadky. Pre dievčatá organizovala "babské víkendovky". Venuje sa deťom predškolského a školského veku, vedie výtvarné, keramické a umelecké krúžky, pre chlapcov krúžok Cesty za vedou. Stará sa o náplň a priebeh činností OZ pezinská Akčná kopa, ktoré CVČ zastrešuje. Je organizátorkou akcií, podujatí a táborov a tiež aktívnou včelárkou :-).

Michaela Volochová - vychovávateľka (60 kreditov)
Bývalá rocknrollová tanečníčka a dlhoročná porotkyňa rocknrollových súťaží. V Centre vedie pohybové krúžky pre našich najmenších ako sú maláčik a mama ocko poď sa hrať. 
Organizuje súťaže, podujatia a tábory.

Lucia Uherková - vychovávateľka (30 kreditov)
Začínala s tancom v Zuš Eugena Suchoňa v Pezinku a navštevovala aj hodiny Zumby a hiphop. Od roku 2011 je trénerkou tanečných krúžkov. Vedie krúžky Tanečníček,Tanečná skupina Move It a Výtvarníček. Takisto organizuje rôzne akcie pre deti ako sú : Tanečné workshopy, Halloween party, Centralandia, Koncoročné tannečné vystúpenie.. a tanečné tábory. Od roku 2016 certifikovaná lektorka tanca zo získaným certifikátom na akreditovanom rekvalifikačnom kurze v Prahe. 

Mgr. Katarína Kvetková- vychovávateľka (30 kreditov)

Absolvovala Filozofickú fakultu v Bratislave. Počas vysokoškolských štúdií žila v Londýne, kde sa venovala výchove detí. Spolupracuje so združením Projekt Život a je súčasťou organizačného tímu prírodného festivalu Drienok, kde pôsobí ako hlavná koordinátorka pre prácu s deťmi. V Centre vedie krúžky Angličtina od nulôčky, Výtvarníček, Divadelníček a je spoluorganizátorkou Babinca. 

Bc. Dominika Trubačová

Ekonómka, hospodárka, účtovníčka, administrátorka - všetko čo potrebujeme, aby sme mohli dobre fungovať - tohto času na MD :)

Janka Kanková

Ekonómka, hospodárka, účtovníčka, administrátorka - všetko čo potrebujeme, aby sme mohli dobre fungovať - tohto času zástupuje Dominiku.
 

A EŠTE NAŠI EXTERNISTI A DOBROVOĽNÍCI:
Lukáš Demovič
- učí chlapcov ako "vymodelovať z dreva model lietadla"
Maroš Ondrejka - vedie gitarové krúžky pre školákov
Kristína Kupkovičová - učí angličtinu malých školkarov
Peter Imrich - vedie klubovnu s názvom "pokémonová liga" 
Michal Tomašovič - je trénerom detí v orientačnom behu
Nika Poláková - vedie krúžok tanečníček, folklorniček, pohybovku a je lektorkou letných táborov
Denis Pátek - stará sa o naše počítače a aby všetko fungovalo ako má