CENTRUM VOĽNÉHO ČASU PEZINOK

Zamestnanci

Mgr. Zuzana Majerníková - riaditeľka 

Ako pedagóg pracuje už takmer 20 rokov. Počas svojej praxe absolvovala doplnkové vzdelávavania etickej výchovy, tvorivej dramatiky, jogy pre deti. Absolvovala kurzy kreatívnej maľby, dramatoterapie a rôzne zážitkové programy . V júni 2014 ukončila štúdium Arteterapie v rámci celoživotného vzdelávania na Masarykovej univerzite v Brne. Svoje dlhoročné skúsenosti a nadobudnuté vedomosti počas vzdelávania využíva pri práci z deťmi,ako aj pri príprave a realizicácii celoročných podujatí, rôznych projektov  a  detských táborov.
V CVČ vedie divadelné a výtvarné krúžky a je lektorkou tvorivých dielní pre deti a dospelých. Venuje sa aj práci s dobrovoľníkmi a realizuje rôzne projekty s mladými ľuďmi vo veku 16 - 25 rokov. Pred 5 rokmi založila interaktívne divadielko pre deti Bambola, s ktorým vystupuje v materských školách, mestských podujatiach a divadelných festivaloch. 

Barbara Bizmayerová - vychovávateľka
V Centre vedie umelecké krúžky ako sú keramický, umelecký ateliér a pracuje s deťmi z HESTIE. Je organizátorkou akcií, podujatí a táborov.

Mgr. Veronika Chocholová - vychovávateľka 

Po ukončení vzdelania na Filozofickej fakulte v učiteľskom odbore estetika a etika sa vzdelávala u poprednej, celosvetovo uznávanej arteterapeutke J. Fabrici Šickovej. Pri práci s deťmi využíva svoje skúsenosti, ktoré nadobudla ako arteterapeutka s deťmi s mentálnym postihnutím a ako učiteľka v Montessori škôlke. Má za sebou niekoľko kurzov, napr. Rešpektovať a byť rešpektovaný. Venuje sa maľovaniu a fotografovaniu. Jej originálnu tvorbu si môžete pozrieť na www.sashe.sk/zewi. V rámci Projektu Život spoluorganizuje prírodný jarmok/festival Drienok. Pre Projekt Život je art director a dezigner.
V Centre vedie umelecké a výtvarné krúžky, je spoluorganizátorka podujatí a táborov .

Ing. Zdenka Onuferová - zástupkyňa riaditeľky
V Centre pracuje už 10 rokov, počas svojej praxe absolvovala školenia životných zručností a dramatickej výchovy, kurzy Montessori pre deti predškolského veku. Viedla tanečné krúžky, organizovala tanečné prehliadky. Pre dievčatá organizovala "babské víkendovky". Venuje sa deťom predškolského a školského veku, vedie výtvarné, keramické a umelecké krúžky, pre chlapcov krúžok Cesty za vedou. Stará sa o náplň a priebeh činností OZ pezinská Akčná kopa, ktoré CVČ zastrešuje. Je organizátorkou akcií, podujatí a táborov a tiež aktívnou včelárkou :-).

Mgr. Michaela Volochová - vychovávateľka 
V Centre sa vedie výtvarné a pohybové krúžky . Organizuje súťaže, podjatia a tábory.

Lucia Uherková - vychovávateľka
Začínala s tancom v Zuš Eugena Suchoňa v Pezinku a navštevovala aj hodiny Zumby a hiphop v ADT crew. Od roku 2011 je trénerkou tanečných krúžkov. Má ukončené štúdium  na Pedagogickej a kultúrnej akadémii v Modre. V CVC začínala ako trénerka tanečného krúžku a dobrovoľníčka na akciách. Aktuálne  vedie krúžky tanečníček, pohybovka a  moderné tance. Takisto organizuje rôzne akcie pre deti ako sú : Tanečné workshopy, Sport day, Halloween party, Disco Party.. a tanečné tábory.
 

Mgr. Katarína Kvetková- vychovávateľka

Absolvovala Filozofickú fakultu v Bratislave. Počas vysokoškolských štúdií žila v Londýne, kde sa venovala výchove detí. Spolupracuje so združením Projekt Život a je súčasťou organizačného tímu prírodného festivalu Drienok, kde pôsobí ako hlavná koordinátorka pre prácu s deťmi. V Centre vedie krúžky Angličtina od nulôčky, Výtvarníček, Divadelníček a Klubovňu. 

Bc. Dominika Trubačová

Ekonómka, hospodárka účtovníčka, administrátorka- všetko čo potrebujeme, aby sme mohli dobre fungovať.

A EŠTE NAŠI EXTERNISTI A DOBROVOĽNÍCI:

Kristínka Grolichová - vedie gitarové krúžky a folklorníček

Nika Poláková - vedie tanečníček a spolupracuje počas letných táborov

Veronika Nováková - tvorí s malými detičkami krásne keramické výrobky

Vlado Pílek- učí deti hrať na gitaru

Zuzka Bilská - so škôlkármi hrá divadielko a maľuje

Denis Pátek - stará sa o naše počítače a aby všetko fungovalo ako má

Adam Magula - náš dobrovoľník, ktorý organizuje podujatia pre mladých a má na starosti čajovňu Faunova záhrada