CENTRUM VOĽNÉHO ČASU PEZINOK

Voľné miesta na krúžkoch II. polrok 2018

Ponúkame vám voľné miesta na krúžkoch od II.polroka (od februára). :-)
Prihlasovanie na krúžku prebieha v Infocentre CVČ, hlavná budova,
2. posch. č. dverí 18 do 29.1.2018. 

INFO CENTRUM:
Tel. č.: 033/6901 991, mobil: 0948 222117
email: epicentrum.pezinok@gmail.com

štvrtok, 1. február 2018 - 14:30