CENTRUM VOĽNÉHO ČASU PEZINOK

Voda je život

O programe: Voda pre život - je interaktívny, zábavno-vzdelávací program, ktorý je zameraný na získavanie vedomostí z oblasti ochrany vody. Deti nadobudnú vedomosti o kolebehu vody v prírode, jej nevyhnutnosti pre život a precvičia si ich v súťažných aktivitách.
Cena: dohodou
Kedy: po telefonickej objednávke 0948 222117 alebo 033/6901 991