CENTRUM VOĽNÉHO ČASU PEZINOK

Utorok

Od Do Názov krúžku
10:00 12:00 Klub mama
14:30 16:00 Divadelný
15:30 16:30 Prírodovedecký
16:00 17:00 Výtvarníček
16:00 17:00 Tanečníček 2
16:30 17:30 Pohybovka
17:00 18:00 Folklórníček

 

                                              Rozvrh hodín je predbežný