CENTRUM VOĽNÉHO ČASU PEZINOK

Utorok

Od Do Názov krúžku
10:00 12:00 Klub mama
15:00 16:30 Divadelný
16:00 17:00 Výtvarníček
16:30 17:30 Pohybovka
17:00 18:00 Folklórníček

 

                                              Rozvrh hodín je predbežný