CENTRUM VOĽNÉHO ČASU PEZINOK

Letné tábory 2018

Dobrý deň, prihlasovanie na letné tábory v CVČ začína dňom 
► 4.4.2018 (streda) - v tento deň v čase od 8:00 - 17:30 sa dá prihlásiť.
Ostatné dni pondelok: 8:00 -17:30 a ut. - štvrt.:  8:00 - 15:30 
Prihlasovanie prebieha v Info-centre hlavná budova, 2.poschodie,č. dverí 18. Počet miest je limitovaný.
Dieťa je záväzne prihlásené na tábor po vyplnení prihlášky a zaplatení poplatku. Platiť a odovzdať prihlášku treba prísť osobne. Bližšie informácie Vám poskytneme v pracovných dňoch na telefónnych číslach:Tel. č.: mobil: 0948 222117 alebo na e-mail: epicentrum.pezinok@gmail.com. Tešíme sa na vás milé deti!

Vyčiarknuté tábory sú plné - možnosť deti dopísať ako náhradníkov. 
Pozrite si našu ponuku v prílohe: