CENTRUM VOĽNÉHO ČASU PEZINOK

Štvrtok

Od Do Názov krúžku
9:30 11:30 Mama, ocko, poď sa hrať
14:30 15:30 Angličtina pre školákov
14:30 15:30 Výtvarný ateliér
15:30 16:30 Šach
16:00 17:30 Výtvarný ateliér, pokročilý
16:00 17:00 Joga pre skôlkárov
16:30 17:30 PC klub
16:30 17:30 Gymnastika pre školákov
17:00 18:00 Joga pre školákov