CENTRUM VOĽNÉHO ČASU PEZINOK

Štvrtok

Od Do Názov krúžku
10:00 12:00 Mama, ocko, poď sa hrať
14:30 15:30 Angličtina pre školákov
14:30 15:30 Výtvarný ateliér
15:00 16:00 Gymnastika pre školákov
15:30 16:30 Šach
16:00 17:30 Výtvarný ateliér, pokročilý
16:30 17:30 PC klub
16:00 17:00 Joga pre skôlkárov
17:00 18:00 Joga pre školákov

 

                                 Rozvrh hodín je predbežný