CENTRUM VOĽNÉHO ČASU PEZINOK

Program pre ŠKD - VANDRUJEME ZA REMESLAMI

V CVČ aktuálne prebieha program pre ŠKD (február - marec 2018). Detí čaká na tomto vzdelávacom programe: zoznamovanie sa s jednotlivými remeslami - ukážkami ručných prác a ich technikami, hry o remeslách a na remeslá, poznávanie remesiel v hotových remeselných výrobkoch, rozprávanie sa o význame prísloví a porekadiel o práci či remeselného tvorenia na dielničke. 

Viac fotiek:
 http://www.cvcpezinok.sk/fotogaleria-video/vandrovka-za-remeslami

piatok, 9. február 2018 - 13:30