CENTRUM VOĽNÉHO ČASU PEZINOK

Program ,,JE ZMYSEL NEZMYSEL?“

Pozývame učiteľky a vychovávateľky so svojimi žiakmi  z I. stupňa ZŠ do Centra voľného času na program ,,Je zmysel nezmysel?“ Pre deti je pripravená dobrodružná cesta poznávania ľudského tela a jeho piatich zmyslov. Budú ovoniavaním pomenovávať pachy a vône, ochutnávaním  rozlišovať chute,  počúvaním identifikovať.To všetko s jednoduchým výkladom, názornými ukážkami, zábavnou formou. Program je pre cca 24 detí, s časom trvania 60 min.
Cena: dohodou Kedy: po telefonickej objednávke 0948 222117 alebo 033/6901 991