CENTRUM VOĽNÉHO ČASU PEZINOK

Ponuka pre ZŠ a ŠKD

Vyberte si z ponuky našich krúžkov pre základné školy a školské kluby detí.