CENTRUM VOĽNÉHO ČASU PEZINOK

Ponuka krúžkov na 2. polrok:

Pre  škôlkarov:

folklórníček, tanečníček,

pohybovka, divadelníček,

výtvarníček, angličtina od nulôčky

 

Pre  školákov:

keramický ateliér, výtvarný ateliér,

divadelný,angličtina, moderné tance,

bystré hlavičky, múdra literatúra, harmónia s umením

doučovanie- matematika, angličtina

 

Pre deti a dospelých:  

Mama, ocko, poď sa hrať,

Hráme sa na škôlku

 

Ostatné krúžky, ktoré prebiehajú v školskom roku sú už plne obsadené.

 Viac informácii:  www.cvcpezinok.sk, www.facebook.com/cvcpezinok

tel. kontakt: 0948/222 117, epicentrum.pezinok@gmail.com

 

piatok, 11. január 2019 - 15:00