CENTRUM VOĽNÉHO ČASU PEZINOK

Pondelok

Od

Do

Názov krúžku

14:30

15:30

Gitara klub 1

15:30

16:30

Gitara klub 2

16:00

17:30

Mladý IT 1

16:00

17:00

Výtvarníček

16:00

17:00

Tanečníček 1

16:00

16:45

Angličtina od nulôčky 1

17:00

17:45

Angličtina od nulôčky 2

17:00

18:00

Folklorníček

17:00

18:00

Gymnastika pre škôlkárov

                                     

                                   Rozvrh hodín je predbežný