CENTRUM VOĽNÉHO ČASU PEZINOK

Papierovanie

O programe: Základy kašírovania, výroba recyklovaného papiera, origami a iné techniky z papiera.
Cena: dohodou
Kedy: po telefonickej objednávke 0948 222117 alebo 033/6901 991