CENTRUM VOĽNÉHO ČASU PEZINOK

Od februára 2018 - umelecký ateliér pre dospelých

Milé dámy, pozývame vás na umelecké tvorenie - 10 lekcíí - 2x do mesiaca. Suma za lekciu je 12 €. V tejto sume je zahrnutý materiál, lektor, čajík. Začíname februárom a končíme v júni. Prihlásiť sa môžete do konca januára mailom, alebo v Infocentre CVČ, hlavná budova, 2. posch. č. dverí 18. Lekcie budú prebiehať v stredu, alebo vo štvrtok vo večerných hodinách, podľa dohody účastníkov.
Tešíme sa na naše spoločné tvorivé stretnutia.

 

streda, 28. február 2018 - 12:45