CENTRUM VOĽNÉHO ČASU PEZINOK

Rozvrh hodín 2018/2019

12.10.2018 (piatok)- Poklad " jesenných" škriatkov

Pre všetky rodinky s deťmi, ktorí ešte veria v jesenných škriatkov :)

Remeselné mestečko

Informácie pre rodičov

Milí rodičia, 

budeme Vás informovať o úvodných stretnutiach s lektormi krúžkov.

Prebiehať budú posledný septembrový týždeň.

Krúžková činnosť začne od októbra.

Sledujte prosím plagáty a našu stránku.

Novinky v školskom roku 2018/19

Joga pre všetkých

Ponuka krúžkov na školský rok 2018/19

26.5.2018 - Deň detí

28.4.2018 - Festival slovanských tradícii

13.4.2018 - Zábavno-vzdelávací environmentálny program: „Dary Zeme“

V CVČ aktuálne prebieha program pre MŠ (od polovice apríla- dokonca apríla 2018). Cieľom podujatia je, aby si deti uvedomili skutočné dary, ktoré nám poskytuje naša Zem a aby sa
naučili chápať základné veci ohľadom jej ochrany, to všetko formou hier a tvorivej dramatiky.

Viac fotiek: http://www.cvcpezinok.sk/fotogaleria-video/dary-zeme

Stránky

Subscribe to CENTRUM VOĽNÉHO ČASU PEZINOK RSS