CENTRUM VOĽNÉHO ČASU PEZINOK

Program pre ŠKD - VANDRUJEME ZA REMESLAMI

V CVČ aktuálne prebieha program pre ŠKD (február - marec 2018). Detí čaká na tomto vzdelávacom programe: zoznamovanie sa s jednotlivými remeslami - ukážkami ručných prác a ich technikami, hry o remeslách a na remeslá, poznávanie remesiel v hotových remeselných výrobkoch, rozprávanie sa o význame prísloví a porekadiel o práci či remeselného tvorenia na dielničke. 

Viac fotiek:
 http://www.cvcpezinok.sk/fotogaleria-video/vandrovka-za-remeslami

16.3.2018 - Vítanie Jari spojené s vynášaním Moreny

10.2.2018 (sobota) - Fašiangová slávnosť

20.1.2018 - Rozprávková sobota

17.1.2018-súťaž v prednese slovenskej povesti-Šaliansky Maťko

Zbierame - prosba

Zbierame pre CVČ háčiky na háčkovanie, bavlnky a zbytky látok z prírodného materiálu.
Ak máte a nepotrebujete prineste. Ďakujeme :)

Stránky

Subscribe to CENTRUM VOĽNÉHO ČASU PEZINOK RSS