CENTRUM VOĽNÉHO ČASU PEZINOK

28.4.2018 - Festival slovanských tradícii

13.4.2018 - Zábavno-vzdelávací environmentálny program: „Dary Zeme“

V CVČ aktuálne prebieha program pre MŠ (od polovice apríla- dokonca apríla 2018). Cieľom podujatia je, aby si deti uvedomili skutočné dary, ktoré nám poskytuje naša Zem a aby sa
naučili chápať základné veci ohľadom jej ochrany, to všetko formou hier a tvorivej dramatiky.

Viac fotiek: http://www.cvcpezinok.sk/fotogaleria-video/dary-zeme

11.4.2018 - súťaž: VESMÍRNE DOBRODRUŽSTVÁ

 V spolupráci zorganizovali Centrum voľného času Pezinok a Malokarpatská knižnica v Pezinku. Všetky výtvarno - literárne diela, podľa zadaných kritérii žiaci doniesli do centra voľného času priebežne v mesiaci február, v mesiaci marec prebehla inštalácia prác v knižnici a celý tento mesiac mali možnosť deti aj verejnosť zahlasovať za podľa nich najkrajšiu prácu. Oceňovanie prebehlo 11.4.2018. Celkový počet je viac ako 300 prác. Do súťaže sa zapojili celé kolektívy žiakov, mnohé deti aj individuálne. Ďakujeme za vašu  tvorivosť a výhercom blahoželáme. :-) 
 

Letné tábory 2018

Letné tábory v Centre voľného času 2018! Pozývame všetky školopovinné deti od 7 rokov na letné tábory do CVČ Pezinok. Prihlasovanie prebieha iba osobne: hlavná budova, 2. poschodie, číslo dverí 18. Prihlášky sú k dispozícii v CVČ. 4.4.2018 sa dá prihlásiť - v čase od 8:00 - 17:30 iné dni pondelok 8:00- 17:30, ut - štvr. 8:00 - 15:30. Tešíme sa na Vás milé deti!
Vyčiarknuté tábory sú plné - možnosť deti dopísať ako náhradníkov. 

Program pre ŠKD - VANDRUJEME ZA REMESLAMI

V CVČ aktuálne prebieha program pre ŠKD (február - marec 2018). Detí čaká na tomto vzdelávacom programe: zoznamovanie sa s jednotlivými remeslami - ukážkami ručných prác a ich technikami, hry o remeslách a na remeslá, poznávanie remesiel v hotových remeselných výrobkoch, rozprávanie sa o význame prísloví a porekadiel o práci či remeselného tvorenia na dielničke. 

Viac fotiek:
 http://www.cvcpezinok.sk/fotogaleria-video/vandrovka-za-remeslami

16.3.2018 - Vítanie Jari spojené s vynášaním Moreny

10.2.2018 (sobota) - Fašiangová slávnosť

20.1.2018 - Rozprávková sobota

17.1.2018-súťaž v prednese slovenskej povesti-Šaliansky Maťko

Zbierame - prosba

Zbierame pre CVČ háčiky na háčkovanie, bavlnky a zbytky látok z prírodného materiálu.
Ak máte a nepotrebujete prineste. Ďakujeme :)

Stránky

Subscribe to CENTRUM VOĽNÉHO ČASU PEZINOK RSS