CENTRUM VOĽNÉHO ČASU PEZINOK

12.10.2018 (piatok)- Poklad " jesenných" škriatkov

Pre všetky rodinky s deťmi, ktorí ešte veria v jesenných škriatkov :)

Remeselné mestečko

Informácie pre rodičov

Milí rodičia, 

budeme Vás informovať o úvodných stretnutiach s lektormi krúžkov.

Prebiehať budú posledný septembrový týždeň.

Krúžková činnosť začne od októbra.

Sledujte prosím plagáty a našu stránku.

Novinky v školskom roku 2018/19

Joga pre všetkých

Ponuka krúžkov na školský rok 2018/19

26.5.2018 - Deň detí

28.4.2018 - Festival slovanských tradícii

13.4.2018 - Zábavno-vzdelávací environmentálny program: „Dary Zeme“

V CVČ aktuálne prebieha program pre MŠ (od polovice apríla- dokonca apríla 2018). Cieľom podujatia je, aby si deti uvedomili skutočné dary, ktoré nám poskytuje naša Zem a aby sa
naučili chápať základné veci ohľadom jej ochrany, to všetko formou hier a tvorivej dramatiky.

Viac fotiek: http://www.cvcpezinok.sk/fotogaleria-video/dary-zeme

11.4.2018 - súťaž: VESMÍRNE DOBRODRUŽSTVÁ

 V spolupráci zorganizovali Centrum voľného času Pezinok a Malokarpatská knižnica v Pezinku. Všetky výtvarno - literárne diela, podľa zadaných kritérii žiaci doniesli do centra voľného času priebežne v mesiaci február, v mesiaci marec prebehla inštalácia prác v knižnici a celý tento mesiac mali možnosť deti aj verejnosť zahlasovať za podľa nich najkrajšiu prácu. Oceňovanie prebehlo 11.4.2018. Celkový počet je viac ako 300 prác. Do súťaže sa zapojili celé kolektívy žiakov, mnohé deti aj individuálne. Ďakujeme za vašu  tvorivosť a výhercom blahoželáme. :-) 
 

Stránky

Subscribe to CENTRUM VOĽNÉHO ČASU PEZINOK RSS