CENTRUM VOĽNÉHO ČASU PEZINOK

Remeselné mestečko

Informácie pre rodičov

Milí rodičia, 

budeme Vás informovať o úvodných stretnutiach s lektormi krúžkov.

Prebiehať budú posledný septembrový týždeň.

Krúžková činnosť začne od októbra.

Sledujte prosím plagáty a našu stránku.

Novinky v školskom roku 2018/19

Joga pre všetkých

Ponuka krúžkov na školský rok 2018/19

26.5.2018 - Deň detí

28.4.2018 - Festival slovanských tradícii

13.4.2018 - Zábavno-vzdelávací environmentálny program: „Dary Zeme“

V CVČ aktuálne prebieha program pre MŠ (od polovice apríla- dokonca apríla 2018). Cieľom podujatia je, aby si deti uvedomili skutočné dary, ktoré nám poskytuje naša Zem a aby sa
naučili chápať základné veci ohľadom jej ochrany, to všetko formou hier a tvorivej dramatiky.

Viac fotiek: http://www.cvcpezinok.sk/fotogaleria-video/dary-zeme

11.4.2018 - súťaž: VESMÍRNE DOBRODRUŽSTVÁ

 V spolupráci zorganizovali Centrum voľného času Pezinok a Malokarpatská knižnica v Pezinku. Všetky výtvarno - literárne diela, podľa zadaných kritérii žiaci doniesli do centra voľného času priebežne v mesiaci február, v mesiaci marec prebehla inštalácia prác v knižnici a celý tento mesiac mali možnosť deti aj verejnosť zahlasovať za podľa nich najkrajšiu prácu. Oceňovanie prebehlo 11.4.2018. Celkový počet je viac ako 300 prác. Do súťaže sa zapojili celé kolektívy žiakov, mnohé deti aj individuálne. Ďakujeme za vašu  tvorivosť a výhercom blahoželáme. :-) 
 

Letné tábory 2018

Letné tábory v Centre voľného času 2018! Pozývame všetky školopovinné deti od 7 rokov na letné tábory do CVČ Pezinok. Prihlasovanie prebieha iba osobne: hlavná budova, 2. poschodie, číslo dverí 18. Prihlášky sú k dispozícii v CVČ. 4.4.2018 sa dá prihlásiť - v čase od 8:00 - 17:30 iné dni pondelok 8:00- 17:30, ut - štvr. 8:00 - 15:30. Tešíme sa na Vás milé deti!
Vyčiarknuté tábory sú plné - možnosť deti dopísať ako náhradníkov. 

Stránky

Subscribe to CENTRUM VOĽNÉHO ČASU PEZINOK RSS