CENTRUM VOĽNÉHO ČASU PEZINOK

Letné tábory

Ponuka letných táborov. 

Vzhľadom  na to, že je uzavretý park, budeme si pre záujemcov o tábor chodiť k bráne v následujúcich časoch:

 

Pondelok: 14:00, 15:00, 16:00, 17:00,17:30

Utorok:  11:00, 14:00, 15:00, 16:00

Streda:  11:00, 14:00, 15:00, 16:00

Štvrtok:  11:00, 14:00, 15:00, 16:00

 

 

Veľkonočné tábory

Vítanie jari spojené s vynášaním Moreny

Z dôvodu uzatvorenia parku sa akcia- Vítanie jari  sa RUŠÍ!!!

"moje meSTO o STO rokov"

V mesiacoch január a február sa konala výtvarná súťaž na tému  "moje meSTO o STO rokov",

do ktorej sa zapojili žiaci 1. stupňa základných škôl.

 Víťazmi sa stávajú žiaci zo Základnej školy Orešie, srdečne gratulujeme!

Rozprávková sobota

Poďte s nami opäť vstúpiť do rozprávkovej ríše 

Jarný tábor

Ponuka noviniek na 2. polrok:

Ponuka krúžkov na 2. polrok:

Pre  škôlkarov:

folklórníček, tanečníček,

pohybovka, divadelníček,

výtvarníček, angličtina od nulôčky

 

Pre  školákov:

keramický ateliér, výtvarný ateliér,

divadelný,angličtina, moderné tance,

bystré hlavičky, múdra literatúra, harmónia s umením

doučovanie- matematika, angličtina

 

Pre deti a dospelých:  

Mama, ocko, poď sa hrať,

Hráme sa na škôlku

 

Ostatné krúžky, ktoré prebiehajú v školskom roku sú už plne obsadené.

Detský polročný tábor

Rozprávková sobota

Poďte s nami opäť vstúpiť do rozprávkovej ríše

Stránky

Subscribe to CENTRUM VOĽNÉHO ČASU PEZINOK RSS