CENTRUM VOĽNÉHO ČASU PEZINOK

Prvé stretnutia

Milí rodičia!

prvé stretnutia, na ktorých budete oboznámení so základnými informáciami a na ktorých sa upresnia termíny sa uskutočnia v týždni od 16.9.2019 do 20.9.2019 (pondelok-piatok).

Harmonogram stretnutí bude zverejnený na našej webovej a aj na facebookovej stránke. :-)

Tešíme sa na Vás!

Letáčik rozpis krúžkov

Keramické trhy - dielničky

Deň detí

Deň matiek

Festival slovanských tradícií

Letné tábory

Ponuka letných táborov. 

Vzhľadom  na to, že je uzavretý park, budeme si pre záujemcov o tábor chodiť k bráne v následujúcich časoch:

 

Pondelok: 14:00, 15:00, 16:00, 17:00,17:30

Utorok:  11:00, 14:00, 15:00, 16:00

Streda:  11:00, 14:00, 15:00, 16:00

Štvrtok:  11:00, 14:00, 15:00, 16:00

 

 

Veľkonočné tábory

Vítanie jari spojené s vynášaním Moreny

Z dôvodu uzatvorenia parku sa akcia- Vítanie jari  sa RUŠÍ!!!

"moje meSTO o STO rokov"

V mesiacoch január a február sa konala výtvarná súťaž na tému  "moje meSTO o STO rokov",

do ktorej sa zapojili žiaci 1. stupňa základných škôl.

 Víťazmi sa stávajú žiaci zo Základnej školy Orešie, srdečne gratulujeme!

Stránky

Subscribe to CENTRUM VOĽNÉHO ČASU PEZINOK RSS