CENTRUM VOĽNÉHO ČASU PEZINOK

6.4.- 7.4 - Jarná noc v centre 2018

29.3.2018 - Veľkonočný tábor

Jarný tábor: 5.3. - 9.3.2018

Program pre ŠKD - VANDRUJEME ZA REMESLAMI

V CVČ aktuálne prebieha program pre ŠKD (február - marec 2018). Detí čaká na tomto vzdelávacom programe: zoznamovanie sa s jednotlivými remeslami - ukážkami ručných prác a ich technikami, hry o remeslách a na remeslá, poznávanie remesiel v hotových remeselných výrobkoch, rozprávanie sa o význame prísloví a porekadiel o práci či remeselného tvorenia na dielničke. 

Viac fotiek:
 http://www.cvcpezinok.sk/fotogaleria-video/vandrovka-za-remeslami

16.3.2018 - Vítanie Jari spojené s vynášaním Moreny

29.3.2018 - Veľkonočný tábor (PRIHLASOVANIE)

Pozývame Vás na Veľkonočný tábor
cez veľkonočné prázdniny 29.3.2018.

Prihlasovanie začína od 1.3.2018 do 27.3.2018. 

Prihlasovanie: 
Prihlasovanie prebieha v Info-centre 2.poschodie,č. dverí 18. Počet miest je limitovaný. Dieťa je záväzne prihlásené na tábor po vyplnení prihlášky a zaplatení poplatku.

INFO CENTRUM:
Tel. č.: 033/6901 991, mobil: 0948 222117
e-mail: epicentrum.pezinok@gmail.com

 

10.2.2018 (sobota) - Fašiangová slávnosť

Voľné miesta na krúžkoch II. polrok 2018

Ponúkame vám voľné miesta na krúžkoch od II.polroka (od februára). :-)
Prihlasovanie na krúžku prebieha v Infocentre CVČ, hlavná budova,
2. posch. č. dverí 18 do 29.1.2018. 

INFO CENTRUM:
Tel. č.: 033/6901 991, mobil: 0948 222117
email: epicentrum.pezinok@gmail.com

26.1. - 27.1.2018 - Zimná noc v centre: Centralandia

20.1.2018 - Rozprávková sobota

Stránky

Subscribe to CENTRUM VOĽNÉHO ČASU PEZINOK RSS