CENTRUM VOĽNÉHO ČASU PEZINOK

Naši partneri

 • OZ Pezinská Akčná Kopa
 • Mesto Pezinok
 • Pezinské kultúrne centrum
 • TV Pezinok
 • Klub orientačného behu Sokol
 • Malokarpatské múzeum
 • Mestské múzeum
 • Malokarpatská Komunitná nadácia Révia
 • Malokarpatská knižnica v Pezinku
 • Galéria insitného umenia Schaubmarov mlyn
 • Copy schop Pezinok
 • firma Brother