CENTRUM VOĽNÉHO ČASU PEZINOK

"moje meSTO o STO rokov"

V mesiacoch január a február sa konala výtvarná súťaž na tému  "moje meSTO o STO rokov",

do ktorej sa zapojili žiaci 1. stupňa základných škôl.

 Víťazmi sa stávajú žiaci zo Základnej školy Orešie, srdečne gratulujeme!

piatok, 8. marec 2019 - 11:30