CENTRUM VOĽNÉHO ČASU PEZINOK

Krúžky pre škôlkarov 2017/2018

Výtvarné:

Výtvarníček

O krúžku: kreslenie, maľovanie, modelovanie, netradičné tvorivé techniky
Veková kategória: od 4 rokov
Cena: 27 € polročne  
 

Keramikárik

O krúžku: tvorba vlastných keramických výrobkov
Veková kategória: od 5 rokov
Cena: 27€ polročne 
 

Pohybové:

Folklórniček

O krúžku: riekanky, tančeky, hry na ľudovú nôtu, príprava predstavení
Veková kategória: od 5 rokov  
Cena: 22,5 € polročne 

Harmonika

Tanečníček

O krúžku: základné tanečné kroky, rytmus, tanečné hry, príprava predstavení
Veková kategória: od 4 rokov
Cena: 22,5 € polročne 
link na video z vystúpenia detí: https://www.youtube.com/watch?v=19EA5sSkYBQ
 

Pohybovka

O krúžku: pohybové hry a športové hry 
Veková kategória: od 4 rokov
Cena: 22,5 € polročne  
 

Maláčik

O krúžku: tanečno-pohybový krúžok pre najmenšie deti
Veková kategória: od 3 rokov
Cena: 22,5 € polročne  
                         

Iné:

Angličtina od nulôčky 

O krúžku: výučba angličtiny hravou formou pre začiatočníkov
Veková kategória: od 4 - 5 rokov 
Cena:  22,5 € polročne (5 € / mesiac)

 

Predškoláčik 

O krúžku: zážitkové aktivity s využitim predmetou bežného života na vzdelávanie a poznávanie sveta 
Veková kategória: od 5 rokov
Cena:  22,5 € polročne (5 € / mesiac)

 

Divadelníček

O krúžku: nácvik divadielka, hádanky, riekanky, dramatické hry, rozvoj slovnej zásoby a rečových schopností

Veková kategória: od 4 rokov

Cena: 22,5 € polročne 

 

 

Dieťa bude prijaté do krúžku po zaplatení poplatku a vyplnení prihlášky.
Prihláška je platná len po podpísaní zákonným zástupcom.

PRIHLÁŠKA NA STIAHNUTIE: