CENTRUM VOĽNÉHO ČASU PEZINOK

Krúžky pre školákov 2017/2018

Výtvarné:

Keramický ateliér

O krúžku: tvorba vlastných keramických výrobkov
Veková kategória: od 6 rokov
Cena: 36 € polročne  
 

Výtvarný ateliér

O krúžku: kreatívna tvorba, rozvíjanie výtvarných zručností
Veková kategória: od 6 rokov
Cena: 36 € polročne  
 

Umelecký ateliér

O krúžku: rôznorodé umelecké techniky
Veková kategória: od 8 rokov
Cena: 36 € polročne  

 

Pohybové:

Orientačný beh 

O krúžku: zdravý šport, práca s mapou a buzolou, vytrvalostné preteky
Veková kategória: od 7 rokov
Cena: 27 € polročne

 

Tanečná skupina Move IT

O krúžku: tanečné prvky rôznych moderných štýlov pre chlapcov a dievčatá 
Veková kategória: od 6 rokov
Cena: 27 € polročne

Hudobné:
 

Gitarový klub I.

O krúžku: hra na gitare pre začiatočníkov
Veková kategória: od 8 rokov
Cena:  27 € polročne
 

Gitarový klub II.

O krúžku: hra na gitare pre mierne pokročilých
Veková kategória: od 8 rokov
Cena:  27 € polročne 

Iné:

Divadelník

O krúžku : divadelná skupina pre mladších
Veková kategória: od 7 do 12 rokov
Cena : 27 € polročne 
 

Modelársky 

O krúžku: letecký modelár, rozvíjanie konštrukčných a technických zručností
Veková kategória: od 8 rokov
Cena: 36 € polročne

 

Mladý ITečkár

O krúžku: grafická práca, moderný dizajn, tvorba stránky
Veková kategória: od 9 - 12 rokov
Cena: 27 € polročne
 

Mladý youtuber

O krúžku: strihanie videi, kreativita tvorby videa, sociálne siete 
Veková kategória: od 8 rokov
Cena: 27 € polročne

Dieťa bude prijaté do krúžku po zaplatení poplatku a vyplnení prihlášky.
Prihláška je platná len po podpísaní zákonným zástupcom.

PRIHLÁŠKA NA STIAHNUTIE: