CENTRUM VOĽNÉHO ČASU PEZINOK

Krúžky

Krúžky pre škôlkarov:

  • Výtvarné: Výtvarníček, Keramikárik
  • Pohybové: Folklórníček, Tanečníček, Pohybovka,  Maláčik
  • Iné: Angličtina od nulôčky, Divadelníček, Predškoláčik

Krúžky pre školákov:

  • Výtvarné: Keramický ateliér, Výtvarný ateliér, Umelecký ateliér, Ľudové remeslá
  • Pohybové: Tanečná skupina Move it, Orientačný beh
  • Hudobné: Gitarový klub I., Gitarový klub II.
  • Iné: Divadelník, Modelársky, Mladý ITečkár, Mladý youtuber, Klub záškoláci, Bloger klub, London Bridge - konverzačná angličtina 

Kurzy pre mládež a dospelých: Základy práce s počítačom, Umelecký ateliér

Kurzy pre dospelých s deťmi: Mama, ocko poď sa hrať, Hráme sa na škôlku

Jednotlivé krúžky otvoríme, ak sa prihlási dostatočný počet účastníkov

Dieťa je prijaté do krúžku až po zaplatení poplatku a vyplnení prihlášky.
Prihláška je platná len po podpísaní zákonným zástupcom.

PRIHLÁŠKA NA STIAHNUTIE:

PONUKA KRÚŽKOV NA ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018: