CENTRUM VOĽNÉHO ČASU PEZINOK

Informácie pre rodičov

Milí rodičia, 

budeme Vás informovať o úvodných stretnutiach s lektormi krúžkov.

Prebiehať budú posledný septembrový týždeň.

Krúžková činnosť začne od októbra.

Sledujte prosím plagáty a našu stránku.

štvrtok, 13. september 2018 - 13:00