CENTRUM VOĽNÉHO ČASU PEZINOK

História

Budova centra vznikala v období, kedy bola tendencia budovať v slovenských mestách parky kultúry a oddychu. Takýto kultúrny komplex sa mal vybudovať aj v Pezinskom mestskom parku . Naša budova sa mala stať jeho súčasťou a slúžiť ako ubytovňa. Súčasťou komplexu mala byť i plocha na tancovanie tzv. Tanzplatz a altánok pre hudobníkov. Zo všetkých stavieb sa zrealizovala len ubytovňa a tanečná plocha, potom sa výstavba pozastavila. Keďže neskôr už nebol záujem o dostavanie areálu, rozhodlo sa, že plocha sa zrovná so zemou. Existencia budovy ubytovne v takejto situácii nemala zmysel a tak bolo rozhodnuté o zmene jej funkcie. Pre svoje účely ju začal používať dom osvety.

Dom osvety tu však dlho nesídlil a postupne sa vysťahoval, keď bol 1. mája 1959 ustanovený Okresný dom pionierov - predchodca centra. Prvým riaditeľom domu pionierov sa stal pán Dočolomanský a jeho prvým zamestnancom sa stal pán Galánek.

 

Okresný dom pionierov prešiel od svojho počiatku mnohými zmenami. Tie najpodstatnejšie sa týkali zmeny názvu a činností. Z Domu detí a mládeže sme sa premenovali na Centrum voľného času a a neskôr na dnešné EPIcentrum. Našu ponuku sme rozšírili o letné a jarné tábory, o pravidelné podujatia akými sú karnevaly, fašiangové slávnosti a výstavy. Dnes tu nájdu priestor nielen deti, ale aj mládež a dospelí.