CENTRUM VOĽNÉHO ČASU PEZINOK

Európa v škole 62. ročník – výsledky:

PÍSOMNÉ PRÁCE ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

                 

  1. kat. 6-9 rokov

1. miesto:                                    Matúš Čipák                           ZŠ Vajanského, Modra 

2. miesto                                      Richard Baňas                       ZŠ s MŠ Slovenský Grob

3. miesto:                                     Filip Horňák                          ZŠ s MŠ Slovenský Grob

 

  1. kat. 10-12 rokov                                                                      

1. miesto                                 Petra Kyrinovičová                           Gymnázium K. Štúra, Modra

2  miesto:                                Sabína Urbanová                               ZŠ Ľ. Štúra, Modra

3. miesto:                                Žofia Jajcayová                                  ZŠ s MŠ Slovenský Grob

 

  1. kat. 13-15 rokov   

1. miesto:                                Martina Lišková                                  ZŠ Ľ. Štúra, Modra

2. miesto:                                Samuel Čambal                                  ZŠ s MŠ Slovenský Grob

3. miesto:                                neudelené

                              

PÍSOMNÉ PRÁCE ŽIAKOV ŠPECIÁLNYCH ŠKÔL

  1. miesto:                        Martina Kuglerová     Špeciálna ZŠ Modra

                                                                                                                      

VÝTVARNÉ PRÁCE ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

  1.      kat. 6-9 rokov                           
  2. miesto.                                         Lucia Javorková                     ZŠ Fándlyho, Pezinok
  3. miesto:                                         Ema Klimková                       ZŠ Vajanského, Modra
  4. miesto:                                         Eva Hlavičková                      ZŠ Viničné

 

  1. kat. 10-12 rokov

 1. miesto:                              kolektív žiakov                       ZŠ Kupeckého, Pezinok

 2. miesto:                              Peter Páleš                              ZŠ Ľ. Štúra, Modra

 3. miesto:                              Viktória Rusnáková               ZŠ s MŠ Slovenský Grob
 

  1. kat. 13-15 rokov

1. miesto                                      Barbora Hornáčková            ZŠ Ľ. Štúra, Modra

2. miesto:                                     kolektív žiakov                     ZŠ Báhoň

3. miesto:                                     Linda Gréková                     ZŠ Fándlyho, Pezinok

 

VÝTVARNÉ PRÁCE ŽIAKOV ŠPECIÁLNYCH ŠKÔL

 1. miesto:                   Nikoleta Váberová           Špeciálna ZŠ Vajanského, Modra

                                                                      

MULTIMEDIÁLNE PROJEKTY ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

I.         kat. 6-9 rokov

1. miesto                     Michaela Lišková       ZŠ Ľ. Štúra, Modra

II.        kat. 10-12 rokov

1. miesto:                    kolektív žiakov           ZŠ Ľ. Štúra, Modra

2. miesto:                    kolektív žiakov           ZŠ Kupeckého, Pezinok

3. miesto:                    Andrej Mikloš              ZŠ Kupeckého, Pezinok

III.      kat. 13-15 rokov

                        1. miesto:        Gregor Vandák, Matej Palo   Gymnázium K. Štúra, Modra

                        2. miesto:         kolektív žiakov 9. B                      ZŠ Ľ. Štúra, Modra

                        3. miesto:         kolektív žiakov 8. B                      ZŠ Ľ. Štúra, Modra