CENTRUM VOĽNÉHO ČASU PEZINOK

11.4.2018 - súťaž: VESMÍRNE DOBRODRUŽSTVÁ

 V spolupráci zorganizovali Centrum voľného času Pezinok a Malokarpatská knižnica v Pezinku. Všetky výtvarno - literárne diela, podľa zadaných kritérii žiaci doniesli do centra voľného času priebežne v mesiaci február, v mesiaci marec prebehla inštalácia prác v knižnici a celý tento mesiac mali možnosť deti aj verejnosť zahlasovať za podľa nich najkrajšiu prácu. Oceňovanie prebehlo 11.4.2018. Celkový počet je viac ako 300 prác. Do súťaže sa zapojili celé kolektívy žiakov, mnohé deti aj individuálne. Ďakujeme za vašu  tvorivosť a výhercom blahoželáme. :-) 
 

streda, 11. apríl 2018 - 14:00